Period posla: 2007
Klijent: d.o.o. Tri "O" Aranđelovac
Lokacija: ul. Nova 2, Topola
Srbija
Opis: Idejni i glavni projekat
Bruto površina: 2627 m2
Status: Izvedeno

Poseban uticaj na rešenje objekta ima veliko drvo koje se ne samo čuva, već mu se i pridaje značaj i poštovanje povlačenjem objekta da bi se formirao mali trg u hladu njegove krošnje.

Visinska razlika je iskorišćena za jasno odvajanje funkcionalnih celina objekta. Suteren objekta predviđen je za market „Maxi“. U prizemlju objekta je robna kuća Tri "O".

Objekat se sastoji iz dve dugačke horizontalne mase koje klizaju duž komunikacionog procepa. Ove mase su na jednoj strani smaknute da bi ostavile prostor postojećoj krošnji, dok se na drugoj lučno završavaju ekspresivno usmeravajući kretanje i formirajući jak front i ulaz u Maxi trgovinu sa parkinga.

Horizontalnost osnovnih masa proističe iz njenog izduženog oblika, a dodatno se podstiče finom plastikom na fasadi u trakama parapeta i terasama kao i različitom bojom određenih polja sa prozorima.