Period posla: 2008
Klijent: d.o.o. Tri "O" Aranđelovac
Lokacija: Topola, ul. Nova 2
Srbija
Opis: Idejni i glavni projekat
Bruto površina: 1541 m2
Status: Izvedeno

Izgrađen u neposrednoj blizini Karađorđevog konaka u Topoli stambeno - poslovni objekat firme Tri "O" je II faza izgradnje bloka koji je zamišljen kao kompleks kompatibilnih funkcija stanovanja, trgovine i ugostiteljstva.

Sa objektom iz prve faze formiran je javni trg sa lokalima koji se kaskadno spušta prateći teren. Stanovanje je galerijskog tipa sa galerijom otvorenom ka brdovitom pejzažu. Stanovi su koncipirani kao mali apartmani i ostavljaju mogućnost da ovaj deo kompleksa funkcioniše kao smeštajni deo hotela za koji je ostavljen prostor u eventualnoj III fazi investicije.

Za sve poslovne prostore predviđen je odvojeni magacinski prostor i zaklonjeno ekonomsko dvorište kome se pristupa iz sporedne ulice.