Period posla: 2008
Klijent: Novičić Milorad
d.o.o. BS Steel
Lokacija: ul. Crkvena 72, Mladenovac
Srbija
Opis: Idejni i glavni projekat
Bruto površina: 1500 m2
Status: Izveden

Projektnim zadatkom i datim urbanističkim uslovima ostavljeno je malo prostora za arhitektonsko uobličavanje objekta, što je generalno problem kod ovakvog tipa investicija.

Dato rešenje je nastalo u pokušaju da se uprkos teškom problemu dogradnje u osnovi i po visini, dobije jedinstvena celina koja ničim ne otkriva istoriju svog nastanka.

Da bi se izbegla opasnost da u osnovi fiksirani gabariti objekta podignuti na fiksiranu spratnost daju ružnu i sterilnu sliku, objekat je lođama podeljen po vertikali u tri grupe od kojih srednja odgovara položaju postojećeg objekta, a bočni delovi se zbog značajne denivelacije terena javljaju u različitim visinama.Uklapanje sa zatečenom strukturom postiže se kroz ritam i proporciju sekundarne plastike. Kraj objekta je naglašen mestimičnim uvlačenjem zidova potkrovlja i ispuštanjem velike strehe, čime se dobija duboka senka koja odgovara veličini, i visini objekta.