Period posla: 2009
Klijent: d.o.o. Tri "O" Aranđelovac
Lokacija: Rača kragujevačka
Srbija
Opis: Idejno rešenje
Bruto površina: 1000 m2
Status: Nerešen

Sklop od tri podjednaka modula koji mogu da funkcionišu nezavisno deli parcelu na tri dela : ekonomsko dvorište iz koga je omogućen od posetilaca skriveni kolski pristup magacinima, parking za posetioce duž manje prometne ulice, i trg ka glavnoj ulici sa koga se ulazi u objekte. Na trgu koji formiraju objekti predviđeno je veliko drvo, koje može postati ekološki zaštitni znak simbioze ove dve trgovine na lokacijama u Šumadiji.