Period posla: 2009
Klijent: Stanković Zoran
Lokacija: Aranđelovac
Srbija
Opis: Idejni projekat
Bruto površina: 6886 m2
Status: Nerešen

Kompleks se nalazi na pet minuta pešačenja od centra, ipak na samom obodu grada, u zelenom pojasu pod Bukuljom, tik iznad prelepog parka Bukovičke banje. Objekti su s toga koncipirani sa osnovnim ciljem da uhvate što više prirode u svaki apartman, sa velikim terasama sa kojih puca pogled na ceo grad, šumu i blago ustalasan šumadijski pejzaž.

Objekat je posmatran kao deo veće urbanističke kompozicije na četiri parcele. Glavni problem je bio postizanje celine od nezavisnih delova sa posebnim urbanističkim uslovima, što je bilo i najveće ograničenje. Projektovana su četiri vrlo slična objekta, jednostavnog i upečatljivog oblika koji su poput paviljona raspoređeni kako to uslovi diktiraju, a potom povezani internom osom - pešačkom komunikacijom koja prolazi kroz sredinu parcela dodirujući objekte u tačkama pristupa i formirajući prelazne polujavne zone tipa trema uz svaki od njih. Objekti su postavljeni u cik-cak položaju u odnosu na ovu svojevrsnu pešačku stazu formirajući između sebe artikulisane rekreativne površine za buduće korisnike. Kretanje ovom stazom je vrlo dinamična arhitektonska promenada formirana od ritmičnog smenjivanja doživljaja zid-zelenilo-trem-vidik. Duž ivica parcela objekti su povezani kolskim komunikacijama koje se zajednički koriste za pristup potrebnom broju parking mesta – minimum jednog po apartmanu.